Aspnet kontrolleri render edildiğinde sayfada name tag inin değerinin, aşağıdaki örnekte olduğu gibi $ işaretiyle değilde : işaretiyle render edilmesini sağlamanız mümkün.

<input name="ctl00$ContentPlaceHolder1$TextBox1" type="text" id="ContentPlaceHolder1_TextBox1">

Web.confg de aşağıdaki değer tanımladığınızda,

<system.web>
<xhtmlConformance mode="Legacy"/>
</system.web>

html çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

<input name="_ctl0:ContentPlaceHolder1:TextBox1" type="text" id="ContentPlaceHolder1_TextBox1">

string numbers = “61,15,16,9,37,28,59,74,-68,15,79”;

yukarıdaki string olarak girilen numaraların aşağıdaki gibi sıralayan kod parçalarını geliştiriniz. Sıralama algoritması olarak bubble sort ve quick sort algoritmalarından yararlanınız. Hangi algoritmanın daha hızlı çalıştığını test ediniz.

1 – küçükten büyüğe sıralama.

string smallToBig = “-68,9,15,15,16,28,37,59,61,74,79”;

2 – büyükten küçüğe sıralama.

string bigToSmall = “79,74,61,59,37,28,16,15,15,9,-68”;

 

Aşağıdaki kod parçası text değişkenindeki rakamların toplamını hesaplamaya çalışmaktadır. Kod parçasının hatalı sonuç üretmesinin sebebini bulunuz.

[Test]
 public void Soru()
 {
   const string text = "12345678";
   int toplam = 0;

   for (int i = 0; i < text.Length; i++)
   {
     toplam += Convert.ToInt32(text[i]);
   }

   Assert.AreEqual(36,toplam);
 }

Girilen iki tane 100 basamaklı sayının toplanmasını sağlayan uygulamanın kodlarını geliştiriniz? Bu uygulamanın kod bütünlüğünün kontrol etmek için birim testlerini yazınız.

Not: Eğer toplama işlemini taammladıysanız aynı kod parçasını çıkarma işlemi içinde geliştirebilirsiniz.

 

 

Ms Sql float alandaki bir değeri varchar a dönüştürürken e li ifade oluşturuyorsa aşağıdaki yöntemle bu sorunu aşabilirsiniz.
sqlfloattovarchar

Switch-case yapısının, if den yaklaşık  2 ila 3 kat daha hızlı çalıştığını biliyor muydunuz? Switch-case yapısında her bir case dictionary mantığıyla saklanıyor ve bu da daha hızlı olmasını sağlıyor.

Tekrardan merhaba

Posted: 4 Kasım 2014 in Genel

Uzun bir aradan sonra tekrar sahalara dönüyorum. İnşallah kaldığım yerden yeni bilgi ve çözümlerle yayım hayatına devam edeceğim. Herkese hayırlı uğurlu olması dileğiyle..