Archive for the ‘Öğretici Sorular’ Category

string numbers = “61,15,16,9,37,28,59,74,-68,15,79”;

yukarıdaki string olarak girilen numaraların aşağıdaki gibi sıralayan kod parçalarını geliştiriniz. Sıralama algoritması olarak bubble sort ve quick sort algoritmalarından yararlanınız. Hangi algoritmanın daha hızlı çalıştığını test ediniz.

1 – küçükten büyüğe sıralama.

string smallToBig = “-68,9,15,15,16,28,37,59,61,74,79”;

2 – büyükten küçüğe sıralama.

string bigToSmall = “79,74,61,59,37,28,16,15,15,9,-68”;

 

Aşağıdaki kod parçası text değişkenindeki rakamların toplamını hesaplamaya çalışmaktadır. Kod parçasının hatalı sonuç üretmesinin sebebini bulunuz.

[Test]
 public void Soru()
 {
   const string text = "12345678";
   int toplam = 0;

   for (int i = 0; i < text.Length; i++)
   {
     toplam += Convert.ToInt32(text[i]);
   }

   Assert.AreEqual(36,toplam);
 }

Girilen iki tane 100 basamaklı sayının toplanmasını sağlayan uygulamanın kodlarını geliştiriniz? Bu uygulamanın kod bütünlüğünün kontrol etmek için birim testlerini yazınız.

Not: Eğer toplama işlemini taammladıysanız aynı kod parçasını çıkarma işlemi içinde geliştirebilirsiniz.